logoDatat e provimeve te Vitit te Dyte Master, Semestri i Dytë.

Datat e provimeve te Vitit te Dyte Master, Semestri i Dytë.


 

Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu

 


Shenim:

Njoftohen te gjithe studentet aktual te vitit te dyte master te ciklit 2022-2024 te regjistrohen ne portalin  e-student, afati i regjistrimit deri ne 24 h para dates se provimit. (kujdes jo 24 h e fundit).

Njoftohen te gjithe studentet e vitit te dyte te cikleve 2020-2022 dhe 2021-2023  te programit te ciklit te dyte te studimeve Master i Shkencave,  te regjistrohen prane Sekretarise Mesimore per te dhene provimet e semestrit te dyte – Datat e regjistrimit jane nga 20 deri 23 maj 2024.