logoNjoftim per pagesën e Tarifës së Shkollimit.

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale në programet e studimit (Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor) që duhet të kryejnë pagesën e Tarifës së Shkollimit deri në datën 31 Maj 2024.

Linku për të shkarkuar mandatet e pagesave: https://fshs-ut.edu.al/?p=11679
Mandat pagesa duhet të doëzohet në zyrën 125 në kat të dytë në fakultet.