logoLista perfundimtare e personelit akademik me kohë të plotë, që ka të drejtë vote, në zgjedhjet universitare të datës 21 Qershor 2024.

Lista perfundimtare e personelit akademik me kohë të plotë, që ka të drejtë vote, në zgjedhjet universitare të datës 21 Qershor 2024.

 

Kliko, këtu