logoLeksion i Hapur – “Metodat se si mund të bëhet kërkimi i literaturës duke përdorur platforma elektronike për nevojat e tyre kërkimore”.

Aktiviteti i zhvilluar në Fakultetin e Shkencave Sociale është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit dhe shkëmbimit të dijes në nivel ndërkombëtar. Në këtë leksion të hapur, studentët e ciklit të dytë të Masterit Shkencor në “Psikologji Shkollore”, Naze Deda, Valentina Dele, dhe Fatjona Qeti, në bashkëpunim me Prof. Asoc. Dr. Eglantina Dervishi, kanë ndarë me studentët e programeve bachelor dhe master në psikologji metodat se si mund të bëhet kërkimi i literaturës duke përdorur platforma elektronike për nevojat e tyre kërkimore.

Ky aktivitet është mbështetur nga Departamenti i Pedagogjisë-Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin e Bergenit në Norvegji, në kuadër të projektit ERASMUS +, KA171. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe shkëmbimi i përvojave janë një aspekt i rëndësishëm në zhvillimin e dijes dhe inovacionit në fushën e psikologjisë dhe pedagogjisë.

Përfshirja e studentëve të Masterit Shkencor në “Psikologji Shkollore” në këtë aktivitet vjen si pjesë e përvojës së tyre në Universitetin e Bergenit, ku kanë pasur mundësinë të zhvillojnë njohuri të thella në lidhje me kërkimin shkencor dhe përdorimin e teknologjisë për kërkim. Kjo përvojë e pasuruar tani është ndarë me studentët e tjerë dhe kontribuon në rritjen e kompetencave të tyre në këtë fushë.

Aktivitetet e këtilla jo vetëm që promovojnë shkëmbimin e dijes, por gjithashtu ndihmojnë në ndërtimin e rrjetit të kontakteve ndërkombëtare dhe rritjen e bashkëpunimit mes institucioneve të arsimit të lartë në nivel ndërkombëtar. Kjo është një pjesë e rëndësishme e përgatitjes së studentëve për t’u bërë profesionistë të suksesshëm në fushën e tyre të zgjedhur.