logoShpallen kriteret per 1(një), vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter administrativ, me detyre “ Kryetar ne Degen e Projekteve, Sigurimit të Cilësisë dhe Informacionit”

Njoftim

Shpallen kriteret per 1(një), vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter administrativ, me detyre “ Kryetar ne Degen e Projekteve, Sigurimit të Cilësisë dhe Informacionit”

 

Kliko, këtu