logoDatat e provimeve te Vitit te Pare Master Shkencor dhe Master Profesional, Semestri i Dytë.

Datat e provimeve te Vitit te Pare Master Shkencor dhe Master Profesional, Semestri i Dytë.


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu


NJOFTIM

 

  1. NJOFTOHEN STUDENTET E VITIT TE PARE TE PROGRAMIT TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE MASTER PROFESIONAL, TE CIKLIT AKADEMIK 2023-2024, PER DATAT E SEZONIT TE RREGULLT TE PROVIMEVE PER SEMESTRIN E DYTE.

STUDENTET DUHET TE REGJISTROHEN NE PORTALIN E-STUDENT.

AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIM ESHTE 24 ORE PARA DATES SE PROVIMIT (KUJDES JO 24 ORET E FUNDIT, SEPSE NUK TE LEJON SISTEMI).

STUDENTET E CIKLIT 2022-2023 QE KANE PROVIME TE MBARTURA NGA VITI I PARE (SEMESTRI I DYTE), DUHET TE REGJISTROHEN PRANE SEKRETARISE MESIMORE (NE SPORTELIN PERKATES).
 

.

  1. NJOFTOHEN STUDENTET E VITIT TE PARE TE PROGRAMIT TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE MASTER I SHKENCAVE, TE CIKLIT AKADEMIK 2023-2025, PER DATAT E SEZONIT TE RREGULLT TE PROVIMEVE PER SEMESTRIN E DYTE.

STUDENTET DUHET TE REGJISTROHEN NE PORTALIN E-STUDENT.

AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIM ESHTE 24 ORE PARA DATES SE PROVIMIT (KUJDES JO 24 ORET E FUNDIT, SEPSE NUK TE LEJON SISTEMI).

STUDENTET E CIKLEVE 2020-2021 DHE 2021-2022 QE KANE PROVIME TE MBARTURA NGA VITI I DYTE (SEMESTRI I DYTE), DUHET TE REGJISTROHEN PRANE SEKRETARISE MESIMORE (NE SPORTELIN PERKATES).