logoDatat e provimeve mbartje/permiresime per Vititn e Trete Bachelor dhe Viti i Dyte Master Shkencor

Datat e provimeve mbartje/permiresime per Vititn e Trete Bachelor dhe Viti i Dyte Master Shkencor


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Bachelor V3 –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Bachelor V3 –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

.

 

Departamenti Filozofi

Bachelor V3 –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Bachelor V3 –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

PoSig –> Kliko, këtu

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Bachelor V3 –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu


NJOFTIM
 
 
1. NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E VITIT TE TRETE  (AKTUAL), TE PROGRAMIT TE CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE BACHELOR, CIKLI AKADEMIK 2021-2024 PER PROVIMET E VJESHTES 10 – 14 QERSHOR 2024 (MBARTJE DHE PERMIRESIM).
 
STUDENTET KANE TE DREJTE TE JAPIN PROVIME TE MBARTURA DERI NE 30 KREDITE (NGA TE TRE VITET), DHE  PERMIRESIME 4 LENDE (NGA  TE TRE VITET).
 
STUDENTET DUHET TE REGJISTROHEN NE PORTALIN E-STUDENT.
 
AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIM ESHTE 24 ORE PARA DATES SE PROVIMIT (KUJDES JO 24 ORET E FUNDIT, SEPSE NUK TE LEJON SISTEMI).
.
2. NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET QE KANE ARRITUR DERI NE VITIN E TRETE TE PROGRAMIT TE CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE BACHELOR, TE CIKLEVE AKADEMIKE 2018-2021; 2019-2022 DHE 2020-2023, KANE TE DREJTE TE JAPIN VETEM PROVIME TE MBARTURA DERI NE 30 KREDITE (NGA TE TRE VITET).
 
KETA STUDENTE DUHET TE REGJISTROHEN PRANE SEKRETARISE MESIMORE (NE SPORTELIN PERKATES).

NJOFTIM
 
 
1. NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E VITIT TE DYTE (AKTUAL), TE PROGRAMIT TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE MASTER I SHKENCAVE, CIKLI AKADEMIK 2022-2024 PER PROVIMET E VJESHTES 10 – 14 QERSHOR 2024 (MBARTJE DHE PERMIRESIM).
 
STUDENTET KANE TE DREJTE TE JAPIN PROVIME TE MBARTURA DERI NE 30 KREDITE (NGA TE DY VITET), DHE PERMIRESIME DERI NE 4 LENDE (NGA TE DY VITET).
 
STUDENTET DUHET TE REGJISTROHEN NE PORTALIN E-STUDENT.
 
AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIM ESHTE 24 ORE PARA DATES SE PROVIMIT (KUJDES, JO 24 ORET E FUNDIT), SEPSE NUK TE LEJON SISTEMI).
 
2. NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET QE KANE ARRITUR DERI NE VITIN E DYTE TE PROGRAMIT TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE MASTER I SHKENCAVE, TE CIKLEVE AKADEMIKE 2020-2022 DHE 2021-2023, KANE TE DREJTE TE JAPIN VETEM PROVIME TE MBARTURA DERI NE 30 KREDITE (NGA TE DY VITET).
 
KETA STUDENTE DUHET TE REGJISTROHEN PRANE SEKRETARISE MESIMORE (NE SPORTELIN PERKATES).