logoNjoftim për kandidim ne KQV-te, për zgjedhjet qe do te zhvillohen me date 21 qershor 2024.

Njoftohen gjithe interesuarit nga kategoria personel akademik dhe studente FSHS se ne datat 5-13 qershor 2024 mund te vete-kandidohen per anetare te Komisioneve Qendrave Votimit prane FSHS per zgjedhjet e autoriteteve drejtuese te UT qe do te zhvillohen ne daten 21 qershor 2024. Vete-kandidimi mund te kryehet prane zyres burimeve njerezore FSHS. KZF e FSHS