logoTakim i kandidatin për Rektor Prof. Dr. Artan Hoxha me personelin akademik të Fakultetit të Shkencave Sociale.

Të nderuar pedagog!

Kandidati për Rektor Prof. Dr. Artan Hoxha, do të zhvillojë në datën 12.06.2024 Ditën e Mërkurë, ora 12:00, në sallën 219  një takim me stafin për të prezantuar platformën për drejtimin e Universitetit për 4 – vitet e ardhshme 2024 – 2028.

Pjesëmarrja juaj në këtë takim është një vlerë e shtuar për Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Universitetin e Tiranës.

 

 

Me respekt

Dekani

Edmond Rapti