logoVENDIM Nr.  10, datë 06.06.2024 “Për vendodhjen e qendrave të votimit për votuesit e kategorisë “Student” në Fakultetin të Shkencave Sociale në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës”.

VENDIM

Nr.  10, datë 06.06.2024

“Për vendodhjen e qendrave të votimit për votuesit e kategorisë “Student” në Fakultetin të Shkencave Sociale në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës”.

 

Kliko, këtu