logoPLAN – VEPRIMI FAKULTETIT TE SHKENCAVE SOCIALE NDAJ COVID -19

PLAN – VEPRIMI I FAKULTETIT TE SHKENCAVE SOCIALE PER ZBATIMIN E URDHERIT Nr. 289, Dt. 04.05.2020 TE MINISTRISE SE SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE PER UDHËZUESIN PËR “ MASAT QE DUHET TE MARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE NDAJ COVID-19”.

KLIKO KËTU

Masat e marra nga Fakulteti i Shkencave Sociale për distancimin fizik në salla.