logoDATAT E PROVIMEVE – MASTER PROFESIONAL –

DATAT E PROVIMEVE

-MASTER PROFESIONAL –
SEZONI RIPROVIME PERMIRESIME
VITI AKADEMIK 2019– 2020

Departamenti i Psikologjisë
Kliko, këtu

Departamenti i Shkencave Politike
Kliko, këtu

Departamenti i Punës Sociale
Kliko, këtu

Departamenti i Sociologjisë
Kliko, këtu

Departamenti i Filozofi
Kliko, këtu