logoListat përfundimtare të kandidatëve fitues për Transferim dhe Degë e Dytë studimesh në programet Bachelor në FSHS

Listat përfundimtare të kandidatëve fitues për Transferim dhe Degë e Dytë studimesh në programet Bachelor në FSHS

Ju njoftojmë se REGJISTRIMET për Transferim dhe Degë e Dytë studimesh në programet Bachelor fillojnë nga data 07 Tetor 2020 – dhe mbarojnë në datën 11 Tetor 2020.

Kliko, këtu