logoListat përfundimtare të kandidatëve fitues nga kategoritë e veçanta për programet e studimit Bachelor në FSHS.

Listat përfundimtare të kandidatëve fitues nga kategoritë e veçanta për programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale.

Ju njoftojmë se REGJISTRIMET për kategoritë e veçanta në programet Bachelor fillojnë nga data 28 Shtator 2020 – dhe mbarojnë në datën 5 Tetor 2020.

Kliko, këtu