logoShtyhen afatet për Aplikimet në Fakultetin e Shkencave Sociale për kategoritë më poshtë:

Në bazë të Urdhërit të Përbashkët Nr. 4, Datë 30/09/2020 Për një ndryshim në Urdhrin e Përbashkët NR.2, Datë 02.07.2020 “Për Miratimin e Kalendarit për Proceduarat e Aplikimit dhe të Regjistrimit në Programet e Ciklit të Parë të studimeve, në Programet e Studimit me Karaker Profesional, si dhe në Programet e Integruara të ciklit të Dytë të Studimeve, në Institucionet e Arsimit të Lartë për Vitin Akademik 2020 – 2021”.

Urdhër i Përbashkët Nr. 4, Datë 30/09/2020 –> Kliko, këtu

Tabela me datat specifike të afateve –> Kliko, këtu