logoHapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.


Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e La
Sapienzes në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e UT-së për studime, për
semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.
https://www.uniroma1.it/it/
Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 • Shkëmbimin e studentëve për studime;
  Nivelet e mobilitetit për studentët:
 • Bachelor;
 • Master;
 • Doktoraturë.
  Katalogu i kurseve:
  https://corsidilaurea.uniroma1.it/en
  http://corsidilaurea.uniroma1.it/
  http://www.uniroma1.it/facolta/default.php
  http://en.uniroma1.it/
  Kohëzgjatja e bursave:
 • Bachelor ( 1 semestër );
 • Master ( 1 semestër );
 • Doktoraturë ( 1 semestër ).
  Bursat përfshijnë:
 • Kompensimin mujor (850 EUR në muaj për studentët);
 • Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës).
  Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
  Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në
  universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe / ose tarifat e
  regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
  Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:
  -CV (në gjuhën angleze/italiane);
  -Kopje e Pasaportës;
  -Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/italiane);
  -Listë notash (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/italiane);
  -Letër Motivimi në gjuhën angleze/italiane në varësi të programit të studimit;
  -Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht /Italisht në varësi të programit të studimit);
  -*Learning Agreement;
  *Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben
  për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm
  seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të
  merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të
  njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
  KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Sapienzës lëndë të njëjta me ato që
  do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen
  kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin
  tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk
  përshtaten në Universitetin e Tiranës.
  Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas
  nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori
  Institucional i Erasmus +.
  Nëse studenti kryen ndryshime gjatë mobilitetit “During mobility”, dokumenti Learning
  Agreement duhet firmosur në të njëjtën mënyrë si Learning Agreement fillestar.
  Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:
  https://unitir.edu.al/wpcontent/uploads/2020/09/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing-2-1.docx
  Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:
  -CV (në gjuhën angleze/italiane);
  -Kopje e Pasaportës;
  -Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/italiane);
  -Diplomë e nivelit Bachelor;
  -Listë notash e nivelit Bachelor (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/italiane);
  -Listë notash e nivelit Master (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/italiane);
  -Letër Motivimi në gjuhën angleze/italiane në varësi të programit të studimit;
  -Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht /Italisht në varësi të programit të studimit );
  -*Learning Agreement;
  *Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben
  për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm
  seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të
  merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të
  njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
  KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Sapienzës lëndë të njëjta me ato që
  do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen
  kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin
  tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk
  përshtaten në Universitetin e Tiranës.
  Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas
  nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori
  Institucional i Erasmus +.
  Nëse studenti kryen ndryshime gjatë mobilitetit “During mobility”, dokumenti Learning
  Agreement duhet firmosur në të njëjtën mënyrë si Learning Agreement fillestar.
  Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:
  https://unitir.edu.al/wpcontent/uploads/2020/09/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing-2-1.docx
  Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Doktoraturë:
 • CV (në gjuhën angleze/italiane);
 • Listë e publikimeve;
 • Kopje e Pasaportës;
 • Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/italiane);
 • Listë notash doktorature (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/italiane);
 • Letër motivimi + Përshkrim të temës së kërkimit (në gjuhën angleze/italiane në varësi të fushës
  së mobilitetit);
 • Letër e miratimit nga stafi akademik në Sapienza;
 • Certifikata e gjuhës së huaj niveli B1 (Italisht/Anglisht sipas programit të studimit)
  -*Learning Agreement;
  *Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben
  për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm
  seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të
  merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të
  njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
  KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Sapienzës lëndë të njëjta me ato që
  do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen
  kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin
  tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk
  përshtaten në Universitetin e Tiranës.
  Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas
  nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori
  Institucional i Erasmus +.
  Nëse studenti kryen ndryshime gjatë mobilitetit “During mobility”, dokumenti Learning
  Agreement duhet firmosur në të njëjtën mënyrë si Learning Agreement fillestar.
  Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:
  https://unitir.edu.al/wpcontent/uploads/2020/09/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing-2-1.docx

 • Afati për aplikim: 12 Nëntor 2020.
  Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e
  Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të
  dërgohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al.
  Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al

 • Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!

Kliko,këtu