logoNjoftim

Në kuadër të mësimëdhënies online, bejmë me dije se,  për të gjithë studentët  e nivelit Bachlor dhe Master të cilët nuk kanë lënë një adresë të saktë e-maili, të paraqiten pranë ZYRËS SË IT, FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, BRENDA DATËS 16/10/2020 DERI NË ORËN 12:00  të japin adresën e saktë të e-maili-it. 

FALEMINDERIT !