logoNjoftim për vendin vakant të punës pranë Departamentit të Psikologji – Pedagogjisë, fusha Pedagogji, kategoria ‘profesor”.

Njoftim për vendin vakant të punës pranë Departamentit të Psikologji – Pedagogjisë, fusha Pedagogji, kategoria ‘profesor”.

Fakulteti i Shkenave Sociale i Universitetit të Tiranës, shpall njoftimin për vendin vakant të punës si personel akademik me kohë të plotë, kategoria “Profesor” pranë Departamentit të Psikologji – Pedagogjisë, fusha Pedagogji.

Kliko, këtu