logoLISTA E RENDITJES SË APLIKANTËVE NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR NË FSHS PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021 – RAUNDI 3 –

Lista e Renditjes së Aplikanteve në Programet e Studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale ( FSHS ) për Vitin Akademik 2020 – 2021.

RAUNDI I TRETË

PROGRAMI ADMINISTRIM DHE POLITIKA SOCIALE
KLIKO KETU

PROGRAMI FILOZOFI
KLIKO KETU

PROGRAMI PSIKOLOGJI
KLIKO KETU

PROGRAMI PUNE SOCIALE
KLIKO KETU

PROGRAMI SHKENCA POLITIKE
KLIKO KETU

PROGRAMI SOCIOLOGJI
KLIKO KETU

.