Departamentet

Departamenti "Pedagogji-Psikologji"

Departamenti i pedagogjisë dhe i psikologjisë ka si vizion arritjen e standardeve akademike më të larta bashkëkohore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe përkrahjen e aspiratave dhe arritjeve të cilitdo që kërkon të përfitojë dije psikologjike.

Lexo më shumë
Pedagogji-Psikologji

Departamenti "Punë dhe Politika Sociale"

Departamenti I Punës dhe Politikës Sociale, synon të ketë në fund të kësaj periudhe statusin e një platforme dinjitoze arsimore, që synon zhvillimin dhe kultivimin e mëtejshëm të gjeneratës së profesionistëve përkatës me përgjegjësi sociale dhe iniciativa dhe kompetenca në administrim, lidership dhe kërkim shkencor.

Lexo më shumë
Punë dhe Politika Sociale

Departamenti "Filozofi"

Departamenti i Filozofisë ka si synim arritjet më të larta e risitë në fushën kërkimore e atë didaktike, duke vënë në qendër të veprimtarisë së vet studentët dhe duke promovuar përhapjen e ideve e transmetimin e dijeve nga një qasje ndërdisiplinare.

Lexo më shumë
Filozofi

Departamenti "Sociologji"

Departamenti i Sociologjisë ka si vizion arritjen e standardeve akademike më të larta bashkëkohore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe përkrahjen e aspiratave dhe arritjeve të cilitdo që kërkon të përfitojë dije sociologjike.

Lexo më shumë
Sociologji

Departamenti "Shkenca Politike"

Departamenti i Shkencave Politike ka si mision të mbështesë zhvillimin e vendit dhe rritjen e cilësisë së arsimit, nëpërmjet veprimtarisë së kërkimit shkencor bazë dhe të zbatuar, si dhe duke integruar mësimdhënien me kërkimin shkencor.

Lexo më shumë
Shkenca Politike

Fakulteti i Shkencave Sociale

Rrugëtimi i Fakultetit të Shkencave Sociale nisi në vitin 1992 me qëllimin e ofrimit të një edukimi të lartë cilësor në shkencat sociale. Me kalimin e viteve, Fakulteti ka zhvilluar programe të ndryshme studimore dhe ka rritur numrin e profesorëve dhe studentëve, duke u bërë një pjesë e rëndësishme e komunitetit të arsimit të lartë në Shqipëri.

Rreth nesh