logoManuali i Microsoft Teams për Studentët.

Dëshirojmë t’ju njoftojmë se në kushtet e pandemisë me Covid – 19, mësimi në FSHS do të zhvillohet kryesisht online.

Leksionet do të ndiqen online me platformën Microsoft Teams, për të  mundësuar hyrjen në klasat online, cdo studenti të FSHS i është hapur një adresë zyrtare kredencialet e së cilës do t’ju dërgohen individualisht cdo studenti në e-mail personal deri në datën 30.10.2020.

.

Kliko, këtu për manualin e përdorimit të Platformës