logoNjoftim për Fillimin e Procesit Mësimor, Viti i Dytë Bachelor.

NJOFTIM

I nderuar student i vitit të dytë!

Dëshirojmë t’ju njoftojmë se në kushtet e pandemisë me Covid – 19, mësimi në FSHS për javën e parë të semestrin të parë do të zhvillohet online, kjo do të thotë se:

Seminaret do t’i ndiqni në klasë, me distancim social deri 2 m, sipas orarit përkatës që do t’ju dërgohet apo që mund ta shikoni në faqen e FSHS.

Leksionet do të ndiqen online me platformën Microsoft Teams. Leksionet do të jenë sipas orarit përkatës që do t’ju dërgohet apo që mund ta shikoni në faqen zyrtare të FSHS.

I nderuar student i vitit të dytë!

Ju nuk do të paraqiteni fizikisht në fakultet për gjatë javës së parë nga data 2 deri në datën 6 Nëntor dhe leksionet do t’i ndiqni online.

Ndërkohë nga java e dytë e mësimit (9 Nëntor) seminaret do t’i ndiqni në klasë, me distancim social deri 2 m, sipas orarit përkatës që do t’ju dërgohet apo që mund ta shikoni në faqen e FSHS.

Aksesi për të hyrë në klasat online do ju dërgohet nga zyra e IT pranë FSHS. Ju do të merni fillimisht email-in zyrtar për secilin student si dhe paswordin që secili nga ju do ta ndryshojë individualisht. Kjo adresë do të bëhet aktive në momentin që ju vendosni një pasword të ri me 8 karaktere (Gërma kapitale, gërma të vogla, numra dhe karaktere).

Informacioni praktik për ju i dashur student, mbi mënyrën sesi do vini në FSHS në përputhje me rregullat anti covid – 19 do të jetë sipas këtyre udhëzimeve:

Dega Sociologji   

Viti i Dytë

Studentët e vitit të dytë Sociologji do të vijnë në fakultet për të zhvilluar orarin e seminareve ditën e mërkurë date 11 Nëntor 2020 në ora 08:00 duke u ndarë sipas grupeve:

Studentët e grupit A do të shkojnë në sallën 301 e cila gjendet në katin e katërt në të djathtë të shkallëve kryesore të FSHS, në fund të koridorit.

Studentët e grupit B do të shkojnë në sallën 310 e cila gjendet në katin e katërt  në të majtë të shkallëve kryesore të FSHS, në fund të koridorit.

Ndërkohë kur të vini fizikisht në datën 11 Nëntor do të njiheni dhe me orarin për ditën në vazhdim.

Dega Administrim dhe Politika Sociale  

Viti i Dytë

Studentët e vitit tëdytëdega Administrim i Politikave Sociale  do të vijnë ne fakultet ditën e hënë, date 9 Nëntor 2020 në ora 14:15 duke u ndarë sipas grupeve:

Studentët e grupeve A dhe B do të shkojnë në sallën Aula Magna e cila gjendet në katin e pare përballë hyrjes së jashtm të FSHS.

Studentët e grupit C që ju fillon emri me gërmat M,N,O,P,R do të shkojnë në sallën 104 e cila gjendet në katin e dytënë të djathtë të shkallëve kryesore të FSHS.

Studentët e grupit C që i fillon emri me gërmat S,T,U,XH,Y,I,A do të shkojnë në sallën 105 e cila gjendet në katin e dytënë të djathtë të shkallëve kryesore të FSHS.

Ndërkohë kur të vini fizikisht në datën 11 Nëntor do të njiheni dhe me orarin për ditën në vazhdim.

Dega Filozofi    

Viti i Dytë

Studentët e vitit të dytë Filozofi do të vijnë në fakultet ditën e hënë, datë9 Nëntor 2020 në ora 14:15. 

Studentët e grupit A do të shkojë në sallën 301 e cila gjendet në katin e katërt në të djathtë të shkallëve kryesore të FSHS, në fund të koridorit.

Studentët e grupit B do të shkojë në sallën 310 e cila gjendet në katin e katërt në të majtë të shkallëve kryesore të FSHS, në fund të koridorit.

Ndërkohë kur të vini fizikisht në datën 9 Nëntor do të njiheni dhe me orarin për ditën në vazhdim.

Dega Psikologji 

Viti i Dytë

Studentët e vitit të dytë Psikologji do të vijnë në fakultet për të zhvilluar orarin e seminareve ditën e mërkurë, datë 11 Nëntor 2020 në ora 08:00, duke u ndarë sipas grupeve:

Studentët e grupit A do të shkojnë në sallën 010 e cila gjendet në katin e parë, në të majtë të hyrjes së jashtme të FSHS.

Studentët e grupit B do të shkojnë në sallën 011 e cila gjendet në katin e parë, në të majtë të hyrjes së jashtme të FSHS.

Studentët e grupit C do të shkojnë në sallën 219 e cila gjendet në katin e tretë të FSHS në drejtimin majtas nga shkallët kryesore në fund të koridorit.

Ndërkohë kur të vini fizikisht në datën 11 Nëntor do të njiheni dhe me orarin për ditën në vazhdim.

Dega Punë Sociale  

Viti i Dytë

Studentët e vitit të dyte Punë Sociale do të vijnë në fakultet për të zhvilluar orarin e seminareve ditën e mërkurë datë11 Nëntor 2020 në ora 08:00 duke u ndarë sipas grupeve:

Studentët e grupeve A dhe B  do të shkojnë në sallën Aula Magna e cila gjendet në katin e pare përball derës kryesore të jashtme të FSHS.

Studentit që i fillon emri me gërmat L,M,N,O,P,R,Sa i grupit C do të shkojë në sallën 105 e cila gjendet në katin e parënë të djathtë të shkallëve kryesore të FSHS.

Studentit që i fillon emri me gërmat Si,V,XH,N,D,E,O i grupit C do të shkojë në sallën 104 e cila gjendet në katin e parë në të djathtë të shkallëve kryesore të FSHS.

Ndërkohë kur të vini fizikisht në datën 11 Nëntor do të njiheni dhe me orarin për ditën në vazhdim.

Dega Shkenca Politike  

Viti i Dytë

Studentët e vitit të dytë Shkenca Politike do të vijnë në fakultet ditën e hënë datë 9 Nëntor 2020 në ora 14:15 duke u ndarë sipas grupeve  si më poshtë:

Studentët e grupit A do të shkojnë në sallën 010 e cila gjendet në katin e parë, në të majtë të hyrjes së jashtme të FSHS.

Studentët e grupit B do të shkojnë në sallën 011 e cila gjendet në katin e pare në të majtë të hyrjes së jashtme të FSHS.

Studentët e grupit C do të shkojnë në sallën 219 e cila gjendet në katin e tretë të FSHS në drejtimin majtas nga shkallët kryesore në fund të koridorit.

Ndërkohë kur të vini fizikisht në datën 9 Nëntor do të njiheni dhe me orarin për ditën në vazhdim.

Dega Sociologji   

Viti i Dytë

Studentët e vitit të dytë Sociologji do të vijnë në fakultet për të zhvilluar orarin e seminareve ditën e mërkurë date 11 Nëntor 2020 në ora 08:00 duke u ndarë sipas grupeve:

Studentët e grupit A do të shkojnë në sallën 301 e cila gjendet në katin e katërt në të djathtë të shkallëve kryesore të FSHS, në fund të koridorit.

Studentët e grupit B do të shkojnë në sallën 310 e cila gjendet në katin e katërt  në të majtë të shkallëve kryesore të FSHS, në fund të koridorit.

Ndërkohë kur të vini fizikisht në datën 11 Nëntor do të njiheni dhe me orarin për ditën në vazhdim.

KLIKO,KËTU