logoNjoftim i Rëndësishëm

I nderuar student!

Për shkak të situatës COVID19, Komiteti Teknik i Ekspertëve i Shqipërisë vendosi pezullimin e mësimdhënies në auditore.

Në këto kushte, ju njoftojmë se që mësimdhënia (seminare dhe leksione) të bëhet online, nëpërmjet platformës Microsoft Teams.

I nderuar student!

Po ju rikujtojmë edhe një herë që të logoheni në emailat zyrtarë për të hyrë në klasat online (sipas orarit të ri, që do të gjeni në faqen zyrtare të fakultetit).

Hapat e përdorimit të klasës online (manuali) gjithashtu e gjeni në webin e Fakultetit : fshs-ut.edu.al.