logoLista e aplikanteve per transferim studimesh dhe dege te dyte studimi Bachelor ne FSHS, per raundin e dyte te aplikimeve 22 tetor 2020 deri 04 nentor 2020.

Lista e aplikanteve per transferim studimesh dhe dege te dyte studimi Bachelor ne FSHS, per raundin e dyte te aplikimeve 22 tetor 2020  deri 04 nentor 2020.

Kliko, këtu