logoNJOFTIM – REGJISTRIMET NE PROGRAMET BACHELOR KATEGORIA TRANSFERIME DHE DEGË E DYTË

Regjistrimi në tri fazat e para do te zhvillohet me faza 72 orëshe.
• Faza e par enga data 16 deri 18 nentor.
• Faza e dyte nga 19 deri 21 nentor
• Faza e trete nga 23 deri 25 nentor
• Faza e katert 26 dhe 27 nentor

Fituesit duhet të regjistrohen Brenda fazes ku ata kanë dale fitues.
Nëse nuk regjistrohen Brenda afatit kohor ,ulet lista me kandidatët e mëposhtëm fitues në fazën pasardhëse .
Në fund të cdo faze ulet vija e fituesve, nese ka ende vende te lira.


DEKANATI

Kliko,këtu