logoNJOFTIM – REGJISTRIMET NE PROGRAMET MASTER TE KATEGORIVE TROJE DHE AFTESI E KUFIZUAR, ROM, EGJYPTIAN, STATUSI JETIMIT ETJ

Regjistrimi në tri fazat e para do te zhvillohet me faza 72 orëshe.
• Faza e pare nga data 16 deri 18 nentor.
• Faza e dyte nga 19 deri 21 nentor
• Faza e trete nga 23 deri 25 nentor
• Faza e katert 26 dhe 27 nentor
Fituesit duhet të regjistrohen Brenda fazes ku ata kanë dale fitues.
Nëse nuk regjistrohen brenda afatit kohor ,ulet lista me kandidatët e më poshtëm fitues në fazën pasardhëse .
Në fund të cdo faze ulet vija e fituesve, nese ka ende vende te lira.


DEKANATI

Kliko, këtu