logoNJOFTIM mbi Regjistrimet në Programet master Shkencor dhe Profesional si dhe për kategoritë e Vecanta, Trojet, Transferimet dhe degë e dytë

NJOFTIM

1.Regjistrimet në Programet master Shkencor dhe Profesional si dhe për kategoritë e Vecanta, Trojet, Transferimet dhe degë e dytë do të  realizohen  me tri faza 72 orëshe dhe një fazë 48 orëshe, sipas grafikut të sallave të regjistrimit .

  • Faza 1- 16 – 18 nëntor
  • Faza 2- 19 –21 nentor
  • Faza 3 – 23 – 25 nëntor
  • Faza 4 – 26 – 27 nentor

2.Fituesit duhet të regjistrohen brenda fazës  ku ata kanë dalë fitues.

3.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues , lista në fazën pasardhëse ulet me kandidatët e mëposhtëm

DEKANATI