logoListat e aplikantëve fitues për programet Master Shkencor dhe Profesional në FSHS.