logoNJOFTIM PER PROGRAMET MASTER

NJOFTIM

1.Faza e dytë e regjistrimeve për Kategorite Aftesi e kufizuar, Jetim, Rom dhe Egjyptian, Trojet, Transferime dhe Dege e dyte në programet Master Shkencor dhe Master Professional  do të  realizohet nga data 19 deri 21 nentor 2020.

2. Ulja e listave të fituesve, do të shpallet në datën 18 nëntor ora 16 në faqen e FSHS dhe ambientet e saj

3.Aplikantët që kanë dalë fitues duhet të regjistrohen në këto programe  brenda fazës së dytë të regjistrimeve .

4.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues, lista ulet me kandidatët e mëposhtëm në fazën pasardhëse

DEKANATI

NJOFTIM

1.Faza e dytë e regjistrimeve për programet Master Shkencor dhe Master Professional  do të  realizohet nga data 19 deri 21 nentor 2020.

2. Ulja e listave të fituesve, do të shpallet në datën 18 nëntor ora 16 në faqen e FSHS dhe ambientet e saj

3.Aplikantët që kanë dalë fitues duhet të regjistrohen në këto programe  brenda fazës së dytë të regjistrimeve .

4.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues, lista ulet me kandidatët e mëposhtëm në fazën pasardhëse

5. Studentët që me uljen e listave, janë fitues në një program studimi, por ndërkohë janë regjistruar në një program tjetër studimi ku kishin dalë fitues në fazën paraardhëse, kanë të drejtë të çregjistrohen  nga programi ku ishin regjistruar dhe të regjistrohen në programin ku kanë dalë fitues në këtë fazë.  

DEKANATI

.

VENDIM —-> Master Shkencor

VENDIM —-> Master Profesional

VENDIM —-> Kategorinë Dege e dyte në programet Master Shkencor dhe Master Professional