logoNJOFTIM PER PROGRAMET MASTER – FAZA E 3 – LISTAT E REJA

NJOFTIM PER PROGRAMET MASTER
FAZA E TRETE E ULJES SE LISTAVE
Data 23 deri ne 25 nentor 2020

NJOFTIM

1.Faza e tretë e regjistrimeve për Kategorite Aftesi e kufizuar, Jetim, Rom dhe Egjyptian, Trojet, Transferime dhe Dege e dyte në programet Master Shkencor dhe Master Professional  do të  realizohet nga data 23 deri 25 nentor 2020.

2. Ulja e listave të fituesve, do të shpallet në datën 21 nëntor ora 16 në faqen e FSHS dhe ambientet e saj

3.Aplikantët që kanë dalë fitues duhet të regjistrohen në këto programe brenda fazës së tretë  të regjistrimeve .

4.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues, lista ulet me kandidatët e mëposhtëm në fazën pasardhëse

DEKANATI

NJOFTIM

1.Faza e tretë e regjistrimeve për programet Master Shkencor dhe Master Professional  do të  realizohet nga data 23 deri 25 nentor 2020.

2. Ulja e listave të fituesve, do të shpallet në datën 21 nëntor ora 16 në faqen e FSHS dhe ambientet e saj

3.Aplikantët që kanë dalë fitues duhet të regjistrohen në këto programe  brenda fazës së dytë të regjistrimeve .

4.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues, lista ulet me kandidatët e mëposhtëm në fazën pasardhëse

5. Studentët që me uljen e listave, janë fitues në një program studimi, por ndërkohë janë regjistruar në një program tjetër studimi ku kishin dalë fitues në fazën paraardhëse, kanë të drejtëtë çregjistrohen  nga programi ku ishin regjistruar dhe të regjistrohen në programin ku kanë dalë fitues në këtë fazë. 

DEKANATI

.

VENDIM —-> MASTER SHKENCOR

.

VENDIM —-> MASTER PROFESIONAL

.

VENDIM —-> Kategorinë Dege e dyte në programet Master Shkencor dhe Master Profesional