logoNjoftim – Kuotat e lira ne disa programe Master

VENDIM
Nr. 81 Datë 24/11/2020

Dekanati i Fakultetit të Shkencave Sociale, në mbledhjen e datës 24.11.2020 duke u bazuar tek kërkesat e studentëve dhe tek fakti se ka ende kuota të lira në disa programe Master vendosi:

1.Periudha 25-27.11.2020 të jetë periudhë aplikimesh në programet

A) Master Shkencor:

  • Komunikim per ndryshimin social e te sjelljes
  • Filozofi Sociale
  • Teori Politike

B) Master Profesional:

  • Administrimi Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë.
  • Orientim Profesional
  • Analist i Politikave Sociale
  • Zgjidhje Konflikti

2. Orari aplikimeve nga ora 09:00 deri 14:00 pranë FSHS.

3.Regjistrimet ne keto programe nga 3 deri ne 4 Dhjetor 2020, ora 09:00 deri ne 14:00.

.

Per Vendimin –> Kliko, ketu