logoNJOFTIM PER PROGRAMET MASTER – FAZA E 5 – LISTAT E REJA

NJOFTIM PER PROGRAMET MASTER TE KATEGORIVE TE VECANTA

1.Faza e pestë e regjistrimeve për Kategorite Aftesi e kufizuar, Jetim, Rom dhe Egjyptian, Trojet, Transferime dhe Dege e dyte në programet Master Shkencor dhe Master Professional  do të realizohet nga data  2 – 4 Dhjetor  2020.

2. Ulja e listave të fituesve, do të shpallet në datën 27 nëntor ora 16 në faqen e FSHS dhe ambientet e saj

3.Aplikantët  që kanë dale fitues duhet të regjistrohen në këto programe brenda fazes së katërt të regjistrimeve .

4.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues, lista ulet me kandidatët e mëposhtëm në fazën pasardhëse

DEKANATI

NJOFTIM

1.Studentët që kanë aplikuar nga 25 deri 27 nentor 2020 për kuotat e lira në programet master : 

A. Master Shkencor

  • Komunikimi për ndryshimin social e të sjelljes
  • Teori Politike
  • Filozofi Politike

 B. Master Profesional

  • Administrimi Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë
  • Analist i Politikave Sociale
  • Zgjidhje Konflikti

Do të njihen me listën fituese  në datë 2 dhjetor ora 14.

2.Regjistrimi i fituesve në këto programe do të jetë nga data 3 deri 4 Dhjetor 2020 .

3. Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 14 .

DEKANATI

NJOFTIM

1.Lista e aplikantëve fitues në programin Master shkencor  “Komunikimi për Ndryshimin Social e të Sjelljes” do të shpallet datë 2 Dhjetor 2020, ora 14.

2.Regjistrimi i fituesve në programin Master “Komunikimi për Ndryshimin Social e të Sjelljes” do të jetë nga data 3 deri 4 Dhjetor 2020 .

3. Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 14 .

DEKANATI

NJOFTIM

1. Lista Perfundimtare e aplikanteve ne masterin Shkencor ‘Filozofi Sociale” do të shpallet në datën 2 dhjetor ora 14.

2.Regjistrimet e fituesve në këtë program Master Shkencor  do të jenë nga data 3 deri 4 Dhjetor 2020 .

3. Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 14 .

DEKANATI

NJOFTIM

1. Lista Perfundimtare e aplikanteve ne Masterin Shkencor  “Teori Politike ” do të shpallet në datën 2 dhjetor ora 14.

2.Regjistrimet e fituesve në këtë program Master Shkencor  do të jenë nga data 3 deri 4 Dhjetor 2020 .

3. Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 14 .

DEKANATI

NJOFTIM

1.Lista e aplikantëve fitues në programin Master Profesional “Analiza e Politika Sociale ” do të shpallet datë 2 Dhjetor 2020, ora 14.

2. Regjistrimi i fituesve në programin Master Profesional “Analiza e Politika Sociale” do të jetë nga data 3 deri 4 Dhjetor 2020 .

3. Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 14 .

DEKANATI

NJOFTIM

1. Lista Perfundimtare e aplikanteve ne masterin Profesional “Administrimi Institucioneve Sociale ne Sistemin e Drejtesisë” do të shpallet në datën 2 dhjetor ora 14.

2. Regjistrimet e fituesve në këtë program Master Profesional do të jenë nga data 3 deri 4 Dhjetor 2020 .

3. Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 14 .

DEKANATI

NJOFTIM

1. Lista Perfundimtare e aplikanteve ne masterin Profesional “Zgjidhje Konflikti me Ndermjetësim” do të shpallet në datën 2 dhjetor ora 14.

2.Regjistrimet e fituesve në këtë program Master Profesional do të jenë nga data 3 deri 4 Dhjetor 2020 .

3. Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 14 .

DEKANATI

NJOFTIM PER REGJISTRIMET NE PROGRAMET MASTER

1.Faza e pestë e regjistrimeve për programet Master Shkencor dhe Master Professional  do të realizohet nga data 2 deri 4 dhjetor 2020.

2.Ulja e listave të fituesve, do të shpallet në datën 27 nëntor ora 16 në faqen e FSHS dhe ambientet e saj

3.Aplikantët që kanë dale fitues duhet të regjistrohen në këto programme brenda fazes së katërt të regjistrimeve .

4.Nëse fituesit nuk regjistrohen brenda afatit kohor që janë shpallur fitues, lista ulet me kandidatët e mëposhtëm në fazën pasardhëse

5. Studentët që me uljen e listave, janë fitues në një program studimi, por ndërkohë janë regjistruar në një program tjetër studimi ku kishin dale fitues në fazën paraardhëse, kanë të drejtë të çregjistrohen nga programi ku ishin regjistruar dhe të regjistrohen në programin ku kanë dale fitues në këtë fazë. 

DEKANATI

.

VENDIM —-> Master Shkencor

VENDIM —-> Master Profesional

VENDIM —-> Kategorinë Dege e dyte në programet Master Shkencor dhe Master Professional