logoNJOFTIM PER PROGRAMET MASTER

VENDIM

Në përfundim të raundit të peste të regjistrimeve ne programin Master Shkencor  “Psikologji Organizacionale  ” ka ende 1 kuotë të lirë.

Në raundin e gjashte të regjistrimeve në datën 7 dhjetor 2020 ka të drejtë të regjistrohet kandidati me numër rendor 42 .

Orari regjistrimeve nga ora 09:00 deri ora 14 .

DEKANATI

Kliko, këtu

.

VENDIM PER REGJISTRIMET E VENDEVE TE LIRA  NE PROGRAMIN PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE

1.Në përfundim të raundit të pestë të regjistrimeve në programin Master Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale ”  ka ende 2  kuota të lira. Ndërkohë janë depozituar 4 kërkesa nga kandidatët fitues në raundet e mëparshme.

2. Lista e renditjes së kërkesave nga kandidatët fitues në raundet e mëparshme do të shpallet në datë 4 dhjetor 2020 në faqen e FSHS dhe në ambientet e FSHS.

3. Fituesit me numër 1 dhe 2, nga lista e shpallur, duhet të regjistrohen në datën 7 dhjetor 2020.

4. Orari Regjistrimit nga ora 9 deri ora 14.

4. Lista , në rast se do të ngelin ende vende të lira, do të ulet në datën 7 dhjetor  Ora 15.

                                                                             DEKANATI

Kliko, këtu