logoNJOFTIM PËR PAGESËN E STUDENTËVE TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE SOCIALE QË KANË PËRFITUAR BURSË SHTETI PËR VITIN AKADEMIK 2020- 2021. (Financa FSHS)

Për studentët e FSHS-së që janë fitues të bursës ( lista nr. 1) është kryer pagesa e bursës për muajin Nëntor 2020 dhe secili student përfitues i ka lekët e bursës në llogarinë personale dhe mund të paraqitet pranë bankës Credins për të bërë tërheqjen.

Sqarojmë edhe një herë se për ata studentë të cilët nuk kishin llogari bankare të hapur pranë kësaj banke, u është hapur nga ana e Fakultetit, dhe ata duhet të paraqiten personalisht pranë sporteleve të bankës me kartën e identitetit për të bërë tërheqjen e lekëve apo për të kryer procedurat e tjera me bankën ( psh pajisja me kartë, etj ).

Për listën kliko këtu

.

Njoftimi –> Kliko,këtu

.

Lista e studentëve te ciklit parë të studimit Bachelor që perfitojne BURSE  shteti  per vitin akademik 2020-2021  sipas VKM Nr. 39, dt. 23.01.2019 –> Kliko, këtu