logoNjoftim Për Studentët E Fakultetit Të Shkencave Sociale Të Cilët Kanë Aplikuar Brenda Afateve Por U Ka Ardhur Me Vonesë Konfimimi Për Veretesinë E Dokumentacionit Të Dorëzuar Nga Njësitë E Qeverisjes Vendore.

Në vijim të njoftimeve të FSHS -së ku janë publikuar përfituesit e bursës apo edhe të përjashtimit/reduktimit  nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2020- 2021,  ju sqarojmë se studentët të cilët kanë aplikuar në fazën e parë , por  konfirmimi për saktësinë/vërtetësinë e dokumentacionit të dorëzuar prej tyre ka ardhur me vonesë nga bashkitë përkatëse, nuk do të paraqitin asnjë dokumentacion. Lista e tyre do të përcillet për miratim të mëtejshmë pranë Bordit të Administrimit të Ut-së. Në momentin që do të shpallen fitues do të publikohet lista e tyre.

.

Për listën e tyre klikoni në linkun:

.

Vindimi –> Kliko, këtu

.

1- Lista përmbledhëse e studentëve që kane aplikuar per burse  shteti dhe për perjashtim nga tarifa e shkollimit  per vitin akademik 2020-2021   sipas VKM Nr. 39 dhe VKM Nr. 40, dt. 23.01.2019 , per te cilet  ka ardhur me vonese konfirmimi per vertetesine dhe saktesine e dokumentacionit te dorezuar prej tyre nga njesite e veteqeverisjes vendore –> Kliko, këtu

.

2- Lista përmbledhëse e studentëve te ciklit te dyte të studimit Master Shkencor/ Master Profesional, të cilet kane aplikuar per reduktim te tarifes se shkollimit  per vitin akademik 2019- 2020  sipas Vendimit Nr. 780, datë 26.12.2018 . Per keta studente ka ardhur me vonese konfirmimi per vertetesine dhe saktesine e dokumentacionit te dorezuar prej tyre nga njesite e veteqeverisjes vendore –> Kliko, këtu