logoKriteret e pranimit në programet e ciklit të parë dhe të dytë për vitin akademik 2022-2023

KRITERET E CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË

PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

.

Kliko, këtu