logoPërcjellje informacioni për stafin dhe studentët

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës është ftuar për të marrë pjesë në Konferencën e 9-të Shkencore Alma Mater Europea.

Kliko, këtu