logoPërcjellje Informacioni

Universiteti i Tiranës është pjesë e AUF (Agjensisë Universitare të Frankofonisë) dhe në këtë kuadër jemi informuar se thirrjet e hapura për projekte nga AUF-ja gjatë muajit janar janë:

Kliko ,këtu