logoVENDIM “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”.

VENDIM

Nr. 01 Datë 01.02.2021

“Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”.

.

VENDIMI –> Kliko, këtu