logoRregullorja dhe Udhëzuesi për procedurën e zhvillimit të provimeve online në Universitetin e Tiranës.

Rregullorja e posacme e Universitetit të Tiranës mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të Vitit Akademik 2020 – 2021.

Regullorja –> Kliko, këtu

.

Udhëzim për provimet dhe mënyrat e tjera të shlyerjes së detyrimeve akademike.

Udhëzuesi –> Kliko, këtu