logoPërcillet Vendimi i Rektoratit Nr. 1, datë 01.02.2021

VENDIM

Nr. 1 datë 01/02/2021

“Mbi mënyrën e xhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”.

.

Kliko, këtu