logoDatat e provimeve Master, për Vitin Akademik 2020 – 2021, semestri i parë

Datat e provimeve Master Shkencor

Viti Akademik 2020 – 2021

Viti i Dytë, semestri i parë

.

Shënim:

Për të gjitha provimet që janë përcaktuar për t’u zhvilluar në auditoret e Fakultetit të Shkencave Sociale (jo online) do i dërgohet një kërkesë zyrtare Komitetit Teknik i Ekspertëve, i ngritur për monitorimin e situatës së krijuar nga virusi COVID – 19, vizitoni faqen zyrtare te FSHS për informacione të mëtejshme.

.

Departamenti i Punës Sociale dhe Administrimi i Politikave Sociale
Viti i Dytë –> Kliko, këtu

.

Departamenti i Shkencave Politike
Viti i Dytë –> Kliko, këtu

.

Departamenti i Filozofi
Viti i Dytë –> Kliko, këtu

.

Departamenti Sociologji
Viti i Dytë –> Kliko, këtu

.

Departamenti Pedagogji,Psikologji
Viti i Dytë –> Kliko, këtu