logoDatat e provimeve Master, Viti i Parë, 2020 – 2021.

Datat e provimeve Master

Viti Akademik 2020 – 2021

Viti i Dytë, semestri i parë

.

Shënim:

Për të gjitha provimet që janë përcaktuar për t’u zhvilluar në auditoret e Fakultetit të Shkencave Sociale (jo online) do i dërgohet një kërkesë zyrtare Komitetit Teknik i Ekspertëve, i ngritur për monitorimin e situatës së krijuar nga virusi COVID – 19, vizitoni faqen zyrtare te FSHS për informacione të mëtejshme.

.

Departamenti i Punës Sociale dhe Administrimi i Politikave Sociale
Viti i Parë MSH –> Kliko, këtu
Viti i Parë MP –> Kliko, këtu


.

Departamenti i Shkencave Politike
Viti i Parë MSH –> Kliko, këtu
Viti i Parë MP –> Kliko, këtu


.

Departamenti i Filozofi
Viti i Parë MSH –> Kliko, këtu


.

Departamenti Sociologji
Viti i Parë MSH –> Kliko, këtu
Viti i Parë MP –> Kliko, këtu


.

Departamenti Pedagogji,Psikologji
Viti i Parë MSH –> Kliko, këtu
Viti i Parë MP –> Kliko, këtu