logoPërcjellje Informacioni

Agjensia Kombëtare e Rinisë shpall thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillmor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë. Ftohen të gjitha organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qënë anëtarë të KKR-së.

.

Për materialin e plotë –> Kliko, këtu