logoOrari Bachelor – Viti Akademik 2020 – 2021. Semestri i dytë

Orari Bachelor

Viti Akademik 2020 – 2021

Semestri i dytë

.

Departamenti Pedagogji – Psikologji
Kliko, këtu

.

Departamenti Sociologji
Kliko, këtu

.

Departamenti Filozofi
Kliko, këtu

.

Departamenti Shkenca Politike
Kliko, këtu

.

Departamenti i Punës dhe Politikave Sociale
Kliko, këtu