logoPërcjellje e thirrjeve të hapura nga AKKSHI

Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacioni (AKKSHI), ka hapur thirrjet për aplikim si më poshtë:

-Thirrja për “Shprehje interesi për ekspertë të komisioneve të vlerësimit teknik të projekteve në Agjensinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”.

-Thirrja për aplikim për projektet kombëtare të kërkimit dhe zhvillimit (PKKZH) për periudhën 2021 – 2023.

.

Për më shumë, kliko këtu