logoNjoftim – “Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve në njësitë përbërëse të UT-së dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për anëtarë të tyre”

Vendim

Nr.02, Datë 01/03/2021

“Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve në njësitë përbërëse të UT-së dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për anëtarë të tyre”

.

Kliko, këtu