logoDokumentacioni që duhet të dorëzojnë aplikantët për vetëkandidim në komisionet e zgjedhjeve në njësitë përbërëse të UT-së.

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kandidatët e interesuar bashkëlidhur formularit të aplikimit.

.

Për informacionin e plotë –> kliko këtu