logo“Për zgjedhjen e kryetarit të KZF të Fakultetit të Shkencave Sociale”

                                                VENDIM Nr. 01

“Për zgjedhjen e kryetarit të KZF të Fakultetit të Shkencave Sociale”

Bazuar në Vendimin Nr. 11, Datë 23/03/2021,  te KIZ, ‘ Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në  Fakultetin e Shkencave Sociale të Ut-së’, në  mbledhjen e tij të parë, Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Sociale, me shumicë të votave, vendosi të zgjedh Kryetar të  KZF, 

.

 Kliko, këtu