logoPyetjet dhe temat e provimeve te formimit

Pyetjet dhe temat e provimeve te formimit

.

Departamenti i Punes dhe Politikave Sociale & Administrim dhe Politikave Sociale

 

Bachelor “Administrim dhe Politika Sociale”                  –> Kliko, këtu
Bachelor “Pune Sociale”                                                       –> Kliko, këtu

Master Profesional – Analist i Politikave Sociale            –> Kliko, këtu
Master Profesional – I avancuar Drejtimi Shendetesi   –> Kliko, këtu
Master Profesional – I avancuar Drejtimi Arsimi           –> Kliko, këtu